Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Jäseneksi osuuskuntaan?

Medlem i andelslaget?

 

Jäseniä / Medlemmar

 23.03.2017: 269

 

 

Kaupan aukioloajat 12.6.2017 alkaen/

Butikens öppettider fr.o.m. 12.6.2017

 

Maanantai / Måndag           10 - 17

Tiistai / Tisdag                     10 - 17

Keskiviikko / Onsdag          10 - 17

Torstai / Torsdag                10 - 17

Perjantai / Fredag               10 - 17

Lauantai / Lördag                 9 - 17

Sunnuntai / Söndag            10 - 15

 

 

 

Kahvilan aukioloajat 10.7.2017 alkaen/

Cafés öppettider fr.o.m. 10.7.2017

 

Maanantai / Måndag          10 - 20

Tiistai / Tisdag                    10 - 20

Keskiviikko / Onsdag          10 - 20

Torstai / Torsdag                10 - 20

Perjantai / Fredag               10 - 21

Lauantai / Lördag                 9 - 22

- (Jos orkesteri)                       - 24

Sunnuntai / Söndag           10 - 18

 

 

 

 

Peikkogolf auki aina kaupan ja kahvilan aukioloaikoina.

Peikkogolf öppet under butikens och cafets öppethållningstider.

 

Polttoainemyynti avoinna 24/7 ympäri vuoden

Bränsleförsäljning 24/7 året runt

 

Tervetuloa!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lauantaina 22.7.2017 esiintyy Kova Rock' n Blues ja Santana ryhmä Sandis Caféssä. Kaikki joukolla kuuntelemaan ja jammaamaan 21:00 - 24:00.

Tervetuloa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perjantaina 21.7. alkaen klo.19:00 (kesto n. tunnin) mahdollisuus kuunnella laulua ja pianonsoittoa.
Pianon ääressä Sakari Männikkö ja laulusta vastaa Pekka Lepistö .
Malmsteenista Merikantoon.
"Vapaaehtoinen " sisäänpääsymaksu.

 

Tervetuloa kuuntelemaan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lauantaina 15.7.2017 esintyy ; Duo Kvintti Koirat Hannu Björkvist & Kari Pietilä!
Tule kuuntelemaan ja " jammaamaan " heidän kanssa 21.00 - 24.00

 

 

Tervetuloa!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torstai 13.7.2017 Lastenpäivä Sandiksessa 12:00-15:00

Paljon ohjelmaa:

- Poniratsastusta

- Professori Bluffo hauskuuttaa

- Snappertunan VPK esittäytyy

- Aarteen etsintää

- Ilmaiset vohvelit ja minigolf alle 12 v.

 

 

Tervetuloa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.7.2017 Ludde's Trubaduo Sandiksessa 21:00-24:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.6.2017

KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN - KALLELSE TILL ANDELSLAGSSTÄMMA

Sandnäs Kauppa ja Kahvila Osuuskunta -  Sandnäs Butik och Cafe Andelslaget

Aika: 2.7.2017 klo 12:00
Tid: 2.7.2017 kl 12:00

Paikka: Osuuskunnan tiloissa, Sandnäsuddintie 372, 10600 Tammisaari
Plats: Andelslagets utrymmen, Sandnäsuddsvägen 372, 10600 Ekenäs

Sääntöjen mukaiset käsiteltävät asiat:

1. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista 3. valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 4. käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai osuuskunnan jäsenten esittämät asiat.
      - Taloustilanne 2017, toteutunut myynti ja kulurakenne, investoinnit sekä loppukauden 2017 suunnitelma.


Enligt reglerna behandlas följande ärenden:

1. framläggning av versamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen.
2. fastställande av resultaträkningen och balansräkninge samt åtgärder
som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för
räkenskapsperioden samt styrelsemedlemmarnas antal, deras arvoden och
ersättning för utgifter.
3.val av styrelsemedlemmar och vid behov revisor samt revisorssuppleant
4. behanling av övriga i möteskallelsen från styrelsen eller medlemmar
framlagda ärenden
      - Ekonomin 2017, föverkligad försäljning, kostnader samt
investeringar och plan för slutsäsongen 2017.

Kokouskutsu on myös lähetetty osuuskunnan jäsenille sähköpostissa
liitteineen  ( Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus).
Jos et ole vatsaanottanut kokuskutsua sähköpostitse, ystävällisesti
ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@sanidbutiks. fi niin
päivitämme tiedot jäsenluetteloon ja toimitamme kutsun sinulle liitteineen.

Möteskallelsen med bilagor ( Bokslut, verksmhetsberättelse och
revisionsberättelse) har även skickat till medlemmarna via epost.
Vänligen meddela ifall du inte mottagit möteskallesen via epost till
epost adressen info@sandisbutik.fi så vi kan uppdatera medlemsregistret
samt skicka dig möteskallelsen med bilagorna bifogade.

Ystävällisin terveisin,

Sandnäs Kauppa ja Kahvila Osuuskunta, hallitus

Med vänlig hälsning,

Sandnäs Butik och Cafe Andelslaget, styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2017

Sandiksen kesätorit alkavat

Huomenna 3.6. ensimmäinen kesätoripäivä!

 

TERVETULOA!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.6.2017

Kausi 2017 

 

Kauppa avoinna:

Butiken öppen:

Ma-pe    10-17

Må-fre    10-17

La             9-17

Lö           10-17

Su           10-15

Sö           10-15

 

Kahvila avoinna:

Ke-to       10-18

Ons-to     10-18

Pe            10-21

Fre           10-21

La               9-21

Lö               9-21

Su-Sö       10-18

Lauantait jolloin orkesteri 10 - 24

Lördagar när orkester      10 - 24

 

TERVETULOA!

Välkommen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------